Kort höst skapar arbete med lövblås på våren

Lövblås banner BILD

Lövblås banner BILD

Den som bor i Enköping, eller kanske har varit på besök i staden, har sannolikt sett kommunarbetare gå runt på gatorna med stora lövblåsar. Vanligtvis är det endast gruset som tas bort – men i år satsar kommunen extra genom att även rensa upp löven, skriver Eposten. 

I år ska gatorna i Enköping bli extra rena. Vanligtvis är det endast gruset som borstas ihop och förs bort från ytorna i staden. Varje år ligger det dock kvar stora mängder löv på trottoarer och vägar. Det här året ska även löven rensas bort – med hjälp av kraftfulla lövblåsare. Vilken lövblås som används av kommunen framgår inte i artikeln, men sannolikt har maskinerna god kapacitet då även gruset nu ska blåsas av dem.

Lång sommar – men vintern kom snabbt

Orsaken till att Enköping, och många andra kommuner runt om i landet, nu även har löv att städa upp är de starka väderkontrasterna under 2016. Lars Olsson, enhetschef på kommunen, vittnar om en lång och varm sommar men att det väldigt snabbt blev kallt och vinterlikt. Det här gör att många får ta hand om löven nu istället, eftersom det inte fanns tillräckligt mycket tid under den korta hösten 2016.

Lyder inte skyltarna

Vidare berättar han att det är många i kommunen som inte lyder de skyltar kommunen satt upp. Att hans personal arbetar i direkt anslutning till större gator och på p-platser gör dem utsatta, säger han till Eposten. Skyltarna är till just för att skydda personalen under arbetet, men enligt Lars är det många som inte läser dem.

Han uppmanar alla som läser att uppmärksamma skyltarna och att låta bli att parkera där arbete görs. Därtill manar han till försiktig körning i närheten av personalen. Att de som använder lövblåsarna får arbeta i fred gör vårstädningen mer effektiv och ”bättre”, poängterar han. Arbetet med lövblåsarna kommer att fortgå till slutet av maj.