Ett kreativt sätt att använda lövblåsen på

Jobbar du med hästar? I sådana fall har Pascal, som det skrivs om i Hippson, förmodligen ett och annat lära dig. Som beridare i USA fick han lära sig att använda lövblåsen till hjälp när stallgångarna skulle städas. 

Arkivbild

Det är efter uttag av hästar och mockning i spån, som Pascal står och blåser bort resterna. Det här med en helt vanlig, batteridriven, lövblås. Det ska tilläggas att batteridrivna lövblåsar ofta är betydligt svagare än de som går på bränsle eller direktel. I huvudsak är det dock de små resterna som mest effektivt avlägsnas med lövblåsen. För stora högar krävs andra verktyg.

Fick idén från USA

Pascal jobbade tidigare som beridare i USA, det vill säga att han arbetade med att rida in och att utbilda unga hästar. En mexikansk groom visade då hur man enkelt kunde blåsa stallgångarna med hjälp av en lövblås.

På frågan om lövblåsen verkligen är effektiv alla lägen svarar Linda Nilsson, som tipsade redaktionen, att den fungerar som ett komplement. Hon berättar att den är väldigt effektiv när en hög med bajs sopats bort. De små, små resterna som blir kvar efteråt kan på praktiskt vis tas om hand med hjälp av en lövblås.

”Blåsten går i samma riktning”

Något som kan tänkas vara en nackdel med det hela, som intervjuaren även frågar om, är om inte damm och annan smuts kan ryka upp medan man blåser. Linda bekräftar att så självklart kan vara fallet, men att det inte dammar mer än vid en vanlig sopning. Snarare säger hon att det dammar mindre, eftersom blåsten går i samma riktning hela tiden. Dammet och annan smuts på golvet skjuts helt enkelt åt ett visst håll.

Det som dock är det bästa med att använda en lövblås för att göra rent i stallgången är att det minste dammet försvinner. Oavsett hur mycket man sopar blir det alltid vissa rester kvar. Med en lövblås har man dock inte det problemet.