BÄST LÖVBLÅS – EL

Här kan du se vilken eldriven handhållen lövblås som fått Bäst i Test, vad som bedömdes och var lövblåsen kan köpas.

Sorry, no prices available at this time.

BOSCH ALS 25

Motoreffekt: 2500 W. Vikt: 4,5 kilo. Sugeffekt: 12 m3/min. 

Med mycket god lövhantering och 9:or i betyg på bland annat lövbortagning på uteplats, lövbortagning i rabatt, lövkomprimering samt att vara näst snabbast i testet vann Bosch ALS 25 testet hos Råd & Rön. En enkel modell att hantera som ger ett mycket bra resultat.

 

 

Lövblåsen fick 73 poäng av 100, vilket gav dem viss marginal mot den modell som slutade tvåa i testet. 

 

Pris: 863 kronor hos GardenStore

Sorry, no prices available at this time.

OM TESTET

Råd & Rön testade sju eldrivna och fem batteridrivna modeller. De konstaterade att en del av dem var riktigt effektiva, medan andra var “irriterande” långsamma. Tester var genomgående, och det undersöktes bland annat hur fort de kunde blåsa rent en uteplats, hur lång drifttid batterierna ger och hur enkla de är att rengöra.

 

 

Det här, bland mycket annat, testades: 

 

✓ Hur fort en yta av gräs kan blåsas rent från löv.

✓ Hur lång tid det tar att blåsa rent en uteplats.

✓ Hur väl de komprimerar löven med sugfunktionen.

✓ Hur bra de kan suga löv från en grusgång.

✓ Hur enkelt det är att göra rent de olika modellerna.

✓ Bedömt ljudnivån och hur obehagligt eller behagligt ljudet är. 

 

 

Testet utgjordes av tre delmoment:

 

Lövhantering

Hur stora löv klarar den att blåsa bort? Från vilka ytor? Det här delmomentet vägde tyngst i Råd & Röns test, och låg till grund för 50 % av totalbetyget.

Betyg: 8

Hanterbarhet

Vikt, användarvänlighet, knappar och ergonomi. En lätthanterlig lövblås är givetvis eftersträvansvärt. Råd & Rön testade detta under namnet "Hanterbarhet".

Betyg: 6

Miljö

Allt fler producenter lägger ett stort fokus på miljöaspekten vid tillverkningen. Råd & Rön granskade hur miljövänliga lövblåsarna i var, som ett delmoment i testet.

Betyg: 6

SE ALLA ELDRIVNA LÖVBLÅSAR FRÅN GARDEN STORE

DET HÄR SADES OM ALS 25

Råd & Rön är kanske landets mest betrodda testorgan. På nästan samtliga punkter som utvärderades fick Bosch ALS 25 ett högt betyg. Undantaget var av-och-på-knappen, som enbart fick 3 av 10. Alla punkter sammantaget blev lövblåsen dock en värdig vinnare. 

Gott betyg på nästan samtliga punkter

Med mycket god lövhantering och 9:or i betyg på bland annat lövborttagning på uteplats, lövborttagning i rabatt, lövkomprimering samt att vara näst snabbast i testet vann Bosch ALS 25 testet hos Råd & Rön. En enkel modell att hantera som ger ett mycket bra resultat.Med marginal till tvåan

Med sammanlagt 73 poäng av 100 hade de marginal mot andraplatsen som Gardena Ergojet 3000 tog (69/100). Testet byggde på tre delmoment (Lövhantering, Hanterbarhet och Miljö) och i betyget vägdes Lövhantering tyngst (50% av totalbetyget).

 

 

Med ett sammanlagt betyg på 8/10 låg Bosch ALS 25 högst (tillsammans med några andra modeller) gällande lövhantering. På ”Blåsa Löv” gavs en 9:a vilket även det var högst.Effektiva arbetspass

Det som framförallt utmärker Bosch ALS 25 är arbetstiden det tog för testpersonerna att utföra de olika delmomenten. Genomsnittstiden var 1 Min och 37 sekunder på en gräsmatta– bara en enda annan modell fick genomsnittstid under 2 minuter. Även att blåsa löv i rabatten gick snabbare än många andra modeller.

 

 

Betyg & bedömning

Detta tyder alltså på att modellen både är lätthanterlig och skapar ett tydligt luftflöde som lätt samlar ihop löven. Även betyget på ”Arbetsinsats” visar detta med en 9:a. Faktum är, att den på många punkter nästan fick högsta betyg.→

 

På dessa moment gav Råd & Rön Bosch ALS 25 9:or:

 

  • Arbetsinsats på gräsmatta
  • Blåsa löv i rabatt
  • Lövborttagning
  • Arbetsinsats i rabatt
  • Kontrollera lövriktning i rabatt
  • Blåsa på Uteplats
  • Lövbortagning/Arbetsinsats/Lövriktning på uteplats.De sämre betygen gavs under ”Suga upp löv” där visserligen tidsåtgången var mycket bra men där flera punkter gavs betyg 5-7. Till dess försvar ska sägas att de allra flesta modeller fick dessa betyg under dessa sugtester.

 

lövblås bäst i test

 

 

Med riktiga höga betyg på många punkter och inte lågt betyg på en enda punkt (förutom Av- och På-knappen 3/10) så blev det en värdig vinnare.

Bosch ALS 25 Fick därmed Råd & Röns ”Bäst i Test 2017”.

De sammanlagda betygen var 8 för Lövhantering (väger tyngst i betyget), 6 för Hanterbarhet och 6 på Miljö.