Kompostbehållare

Att ha en kompostbehållare på gården är både bra för miljön och för ekonomin. Enligt vissa beräkningar är 40% av det som slängs varje år i hushållssoporna komposteringsbart material. Genom att ta vara på detta avfall i en kompostbehållare skapas näringsrik jord istället för att brännas upp.

300 liter kompostbehållare

Kompostbehållare Ecomaster 300 L

Eco Master, med en volym på 300 liter, är en kompakt kompostbehållare. Det stora inmatningslocket och vindskyddsfunktionen gör den användarvänlig och stabil. Något som ytterligare bidrar till användarvänligheten är den enkla monteringen (inga verktyg krävs) samt den enkla tömningen, som sker genom en lucka med handtag. Den här kompostbehållaren kräver relativt liten plats med måtten 60 x 60 x 90 (bredd, djup, höjd).

995:-

Till Butik / Beställ 

kompostbehållare termo

Thermoking 400 liter

Eco Master, med en volym på 300 liter, är en kompakt kompostbehållare. Det stora inmatningslocket och vindskyddsfunktionen gör den användarvänlig och stabil. Något som ytterligare bidrar till användarvänligheten är den enkla monteringen (inga verktyg krävs) samt den enkla tömningen, som sker genom en lucka med handtag. Den här kompostbehållaren kräver relativt liten plats med måtten 60 x 60 x 90 (bredd, djup, höjd).

1995:-

Till Butik / Beställ 

kompostbehållare med sockel

Kompostbehållare med sockel och lucka nere

Den här komposthållaren är utformad för att ge optimal kompostering. I botten finns en lucka för tömning, vilket gör det möjligt att tömma färdig kompost, utan att ta bort det färska avfallet. God kompostering förutsätter god ventilation, varför det finns luftintag både i toppen och botten. Lämpar sig utmärkt för flera olika typer av avfall, men tillverkad med främst dessa typer i åtanke:

  • Matavfall
  • Toalettavfall
  • Trädgårdsavfall

1995:-

Till Butik / Beställ 

varmkompost hasselfors

Varmkompost Hasselfors Garden 225 L

Den här termokomposten från Hasselfors Garen låter dig kompostera hushållsavfall under årets alla månader. Behållaren är sluten, vilket innebär att fåglar, råttor eller andra ovälkomna gäster inte kan ta sig in och äta av avfallet.

Både tömning och fyllning är enkelt. För fyllningen finns en bred lucka på ovansidan, och en stor lucka på dess framsida används för tömning. Komposten har ett patenterat system för överskottsfukt och ventilation, vilket bidrar till att komposteringen är aktiv hela tiden. Den rejäla isoleringen gör att du inte behöver förpassa komposteringen till årets varmare månader.

5195:-

Till Butik / Beställ 

Kompostgaller

Kompostgaller är ett enkelt (och ekonomiskt) sätt att sköta sin kompost på. Det här gallret består av fyra sidor, har en volym på 450 liter och ett mått på 90 x 69 cm (höjd, bredd). Gallret är mycket lättmonterat och erbjuder naturligtvis god ventilation, men har å andra sidan ingen isolering. Det gör det svårt att kompostera under årets kallaste månader, och ger inte heller skydd mot skadedjur. Den stora fördelen är att det är billigt.

139:-

Till Butik / Beställ 

Kallkompost / kompostgaller…

De enklaste modellerna av kompostbehållare är de oisolerade modellerna. Dessa fungerar däremot enbart på sommaren och kallas för kallkompost. De är betydligt mycket billigare vilket både beror på att de inte behöver ha isolering samt att den inte behöver vara förslutningsbara.

Kallkompost är bra för trädgårdsavfall. Mycket bra för att lägga löv i till exempel efter att man blåst ihop dem i högar med lövblåsen.

I detta fall fungerar det bra med ett enkelt kompostgaller.

…eller varmkompost

Ska man kompostera hushållsavfall är det en varmkompost som behövs. Varmkomposten måste då vara både sluten samt isolerande mot kyla. Utöver det behöver den vara säker gällande att inte skadedjur ska kunna ta sig in i den. För det är klart att maten lockar till sig gnagare m.m. Ska man kompostera hushållsavfall behöver man även ansöka om detta hos kommunen. Kom även ihåg att det kan finnas regler gällande hur nära en varmkompost får placeras gränsen till grannar m.m.

 

Så fungerar kompostbehållaren

Oavsett om en kallkompost eller varmkompost väljs har de i princip samma grundfunktion. Man placerar organiskt nedbrytbart avfall i behållaren där maskar, larver, bakterier och olika slags svampar bryter ner avfallet varpå det skapas näringsrik mull som går att använda året efter. Om det ger bra effekt eller inte beror mycket på vad som läggs i behållaren men även mixen av tillförsel av kol, kväve, syre samt vilken luftfuktighet det är.

Klassiska misstag:

  • För lite strö

Med för lite strömaterial blir det lätt för blött i komposten. Av de fel som går att göra med en kompostbehållare är detta det vanligaste. Det skapar även en dålig odör från komposten.

  • För liten

Att ha en liten och smidig kompostbehållare kan locka. Den tar ju mindre plats. Men ska man tänka långsiktigt bör man välja en modell som minst har en volym på 250 liter. Annars blir det svårt att ha en fungerande kompost året runt (varmkompost). Ska man inte ha den året runt kan man därmed även satsa på en liten kompostbehållare (kallkompost).

Olika grundmodeller av kompost

Det finns fyra klassiska modeller av kompostbehållare som kan användas utomhus.

Toppmatad stående – Detta är den vanligaste kompostbehållaren på marknaden. Man lägger i avfallet i toppen efter att ha lyft på locket. Dessa är billiga och enkla att hantera. Jorden tas sedan ut via en lucka längst ner på sidan.

Toppmatad med två behållare – Dessa tar lite större plats men har fördelen i att den är lättare att tömma. Den färdiga mullen ligger separerad mot avfallet.

Bottenmatad kompostbehållare – Den stora fördelen är här att man lättare kan tömma ur mullen. Det sker ju ovanifrån. En annan fördel är att många av dessa inte kräver någon mull. Nackdelen är att den kostar flera gånger mer än en vanligt toppmatad modell.

Kompost med roterande behållare – Tack vare rotationen skapas ett större flöde av syre till komposten. Därmed sker förmultningsprocessen betydligt snabbare. Det i sig är en fördel. Var däremot uppmärksam på att det lättare kan bli blött just av denna anledning. Var därmed noga med att tillföra strö. Tuvärr är det dyrare än de enklare modellerna. Se utbud