Ordbok

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq)

Ekvivalent vibrationsnivå betyder att man vägt in flera driftsfall och sammanställt detta till ett värde som speglar vibrationen på lövblåsen. Ju lägre värde desto mindre vibrationer. Mätningen sker något olika beroende på det är en batteridriven eller bensindriven lövblås.

På de batteridrivna lövblåsarna mäts oftast enbart ett värde. Det är då frirus eftersom detta kan klassas som normaldrift. Med frirus menas i detta fall att maskinen körs på full effekt.

Är det istället en bensindriven lövblås mäter man oftast både tomgång, arbete och rus. Detta eftersom de tre olika tillfällena ger olika stor vibration.

Ljudtrycksnivå vid användarens öra

Med ljudtrycksnivå vid användarens öra menas hur många decibel som ljudnivån är vid just användarens öra. Det är detta värde man kan titta på och avgöra om hörselskydd bör användas eller inte.

Enligt arbetsmiljöverket ska arbetsgivare ha tillgång till hörselskydd till de som arbetar med maskiner om nivån är över 80dB (vid daglig exponering dvs hel arbetsdag) och om nivån är över 135db (vid enstaka tillfällen under en dag). Detta är även värden som man som privatperson kan se på och följa för att bevara sin hörsel så bra som möjligt.

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA

För att få fram ljudeffektsnivå mäts ett flertal punkter kring lövblåsen. Detta ger då ett sammanvägt värde på vilken ljudnivå som maskinen avger. Detta värde är framförallt intressant att titta på för de som behöver ta hänsyn till omgivningen. Det som främst avgör detta är vilket drivmedel som används då bensindrivna modeller har högre ljudnivå.

Luftflödet vid munstycke

Hur mycket luft som trycks ut vid munstycket per minut. Detta anges oftast i kubikmeter. Med ett större luftflöde är det lättare att flytta större mängder löv. Effekten av luftflödet beror även på lufthastigheten.

Lufthastighet:

Luften hastighet från lövblåsen vid munstycket. Detta anges i meter per sekund. Det är lufthastigheten som främst avgör är hur långt löven förflyttas när man blåser på dem.